لوگو شرکت صنایع فرش وصال

شرکت صنایع فرش وصال ایرانیان مفتخر است که در طول سالهایی که از تاسیس شرکت میگذرد همیشه تلاش در جهت هرچه بهتر کردن کیفیت تولیدات خود داشته است و کیفیت محصولات خود را در همه جهات تضمین مینماید.